SONY PlayStation 4 slim 500GB CUH-2016A
35.990 din.
DODAJ U KORPU
Kolicina:

"

Najo\350iglednija promena, osim naravno ne\232to manjih dimenzija, je matte plastika koja je sada iskori\232\346ena i koja zamenjuje matte i glossy plastiku originalnog PS4. Zaobljene ivice su zamenile o\232tre, pa ure\360aj sada izgleda ne\232to pitomije i sada \346e verovatno manje izgledom odskakati.

Ostale sitne promene su vidljive kod power i eject dugmi\346a, koji su ovoga puta fizi\350ki, za razliku od capacitive dugmi\346a originalnog modela, koje pamtimo po golim okom te\232ko vidljivim ikonicama, ali i slu\350ajnim pritiscima koji su nam se prili\350no \350esto de\232avali. Pozicija dva prednja USB ulaza je sada tako\360e ne\232to druga\350ija i oni su iz nekog razloga ovoga puta znatno udaljeniji jedan od drugog, pretpostavljano zbog nekih ve\346ih perifernih ure\360aja na koje dodu\232e i nismo do sada nai\232li.

Kada su u pitanju performanse, novi model ima apsolutno istu procesorsku i grafi\350ku snagu, tako da u tom smislu ne o\350ekujte bilo kakvu promenu. Ono \232to jeste primetno je to da je sistem ti\232i u odnosu na originali model, naro\350ito kada je u pitanju gledanje Blu-ray ili DVD filmova, ili kori\232\346enje disca prilikom instaliranja igara. Kada je u pitanju grejanje (i hla\360enje) samog sistema, sve je dosta sli\350no originalnom modelu, pa se i PS4 Slim zna\350ajno greje \350ak i nakon kratkih sesija, mada nam se ipak \350ini da je cooler ovoga puta ne\232to ti\232i.

Ono \232to nas je najvi\232e razo\350aralo kod novog modela je odsustvo optical audio-out porta sa zadnje strane ure\360aja. Da, PS4 Slim zapravo ima manje mogu\346nosti nego originalni model, mada sa druge strane, verujemo i da je mali broj ljudi koji ga koriste.

Mo\236da i najve\346a promena nije u samoj konzoli, ve\346 u kontroleru. I dalje je to isti DualShock 4 koga znamo i volimo, ali ovoga puta uz dve promene. Prvo, touchpad na vrhu kontrolera sada ima i jednu providnu liniju kroz koju mo\236ete videti svetlo sa strane kontrolera. Prili\350no korisna novina, imaju\346i u vidu da je jedan broj game developera koristio ovo svetlo u odre\360ene svrhe, a proveravanje koje je ono trenutne boje nikada nije bilo ne\232to naro\350ito ugodno. Druga promena je to \232to DualShock 4 sada podr\236ava prenos podataka preko USB kabla, \232to ga (ako to \236elite) \350ini pravim \236i\350nim kontrolerom.

 

"
"

Model:   CUH-2016A
Processor:  Single-chip custom processor
CPU:   x86-64 AMD Jaguar, 8 cores
GPU:   1.84 TFLOPS, AMD Radeon based graphics engine
Memorija:  GDDR5 8GB
HDD:   500GB
Dimenzije:  Approximately 265 × 39 × 288mm
Masa:   oko 2.1kg
BD/ DVD drive:  BD × 6 CAV, DVD × 8 CAV
Ulaz/ Izlaz:  Super-Speed USB (USB 3.1 Gen1) port × 2, AUX port × 1
Mre\236a:   Gigabit Ethernet, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac wi-fi, Bluetooth v4.0
Power:   AC 100-240V, 50/60Hz
Potro\232nja:  Max. 165W
Radna temp.:  5-35 stepeni C
AV izlaz:  HDMI out port (HDR output podr\236an)

"